Bc. Sandra Bauerová

Lektorka německého jazyka/

 

S německým jazykem jsem se poprvé setkala na Základní škole, kde mne velice začal bavit.  Velkým mezníkem pro mě bylo studium na Gymnáziu dr. Karla Polesného, kde jsem prožila 8 let. Po 4 letech přípravy jsem nastoupila na stejném gymnáziu na dvojjazyčné studium, což obnášelo 5 předmětů vyučovaných v německém jazyce, zejména rakouskými profesory. Studium jsem ukončila v roce 2004 maturitou, díky níž jsem zároveň získala i státnice z německého jazyka. Během studia na gymnáziu jsem získala dva certifikáty Zertifikat Deutsch a Mittelstufe Deutsch.

Studium na gymnáziu mi nejen přineslo velké poznatky ohledně komunikace v němčině, ale oceňuji zejména výměnné pobyty s holandskými studenty nebo studijní výlety do rakouských měst.

 

Po maturitě jsem začala studovat Vyšší odbornou školu v Jihlavě, obor cestovní ruch, kde jsem se nadále vzdělávala v německém jazyce a absolvovala praxe v zahraničí. Studium jsem ukončila absolventskou zkouškou a napsáním absolventské práce v německém jazyce na téma Nach den Spuren von Franz Kafka v roce 2007.

 

Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor Lektorství německého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně. Studium jsme zakončila bakalářskou zkouškou a napsáním bakalářské práce opět v německém jazyce na téma Franz Kafka-In der Strafkolonie v roce 2013. V současné době dokončuji studium magisterského programu.

 

Těším se na chvíle prožité s vámi, našimi studenty.Věřím, že vás studium u nás bude velmi bavit a přinese i kýžené úspěchy.

 

Bc. Sandra Bauerová